CENGİZ HAN DÖNEMİ MOĞOL-HARZEMŞAH MÜNASEBETLERİ

Bu bölümde Moğol-Harzemşah Münasebetleri, Otrar Hadisesi verilmiştir.

CENGİZ HAN’IN DOĞUMU VE GENÇLİK DÖNEMİ

Bu bölümde Cengiz Han’ın Soyu, Temuçin’in Doğması, Büyümesi ve Kağan Seçilmesi, Cengiz Han’ın Komşu Kabilelerle Mücadelesi…

MOĞOL TARİHİNİN KAYNAKLARI

13. yüzyılda birden ani bir yükselişe geçerek büyük bir devlet kuran ve kurdukları devlete de Moğol…

Sefer YAVUZ – GÖÇ, ENTEGRASYON VE DİN: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öz Göçmenlerin karşılaştıkları -aynı zamanda göç ettikleri toplumu da çok yakından ilgilendiren- en önemli problemlerden biri…

Bilgehan Atsız Gökdağ – İran Türkleri

Tarih boyunca Türklerin yönetimi altında olan İran coğrafyası M.Ö.3000’lerde Türkler tarafından kurulan “Kuti” Devletinin de üzerinde…

Ferhat GÜNGÖR – ORTADOĞU DENKLEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ VE GELECEĞİ

Irak Türkleri, bugün Irak topraklarında yaşayan milletler içerisinde yaklaşık üç milyon nüfusu ile üçüncü sırada yer…

Miray VURMAY GÜZEL – ZORUNLU GÖÇ/SÜRGÜN SÜRECİNDE SURİYE TÜRKMEN MİLLİ KİMLİĞİ

TÜRK YURDU DERGİSİ Eylül 2017- Yıl 106- Sayı 361 Suriye, 2011 yılından bu yana, Türkiye’yi de…

DP Dönemi İktidar Muhalefet İlişkileri

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ (1950-1960) Yrd. Doç. Dr. Mustafa Albayrak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi. ÖZET…

Tarih’in Gördüğü En Büyük Destanlardan Biri: “ÇANAKKALE”

Çanakkale ve İstanbul Boğazları yıllardan beridir üzerinde her büyük Devlet’in egemenlik kurmak için girişimde bulunduğu önemli…

HANEDANLAR DÖNEMİ ÖNCESİ MISIR

         Antik Mısır’a dair siyasal ve sosyal tarihi hakkında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen…