Şevket Koçsoy – Türk Tarihi Kronolojisi

Milattan Önce 20000-10000 Yakutistan arazisinde en eski insan izlerinin ait olduğu dönem. 4000-1000 Anav Kültürü: Türkmenistan’da…

Prof. Dr. Halil İnalcık – Osmanlı Tarihinde Dönemler

İnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaşık olayı, zihninde geliştirdiği birtakım çerçeve ve örneğe göre bir araya getirip manalandırmak…

Okt. Bahtiyar Bahşi – DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ

Günümüzde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Doğu Türkistan, gerek mevcut stratejik konumu gerekse…

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu- Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar

Türklerin dörtbin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıtalarında çok değişik…

Prof. Dr. Abdülkerim Ozaydın- Türklerin Islâmiyeti Kabulü

  Özaydın, Abdülkerim. “Türklerin İslâmiyeti Kabulü.” Türkler 4 (2002): 239-262. APA Özaydın, A. (2002). Türklerin İslâmiyeti Kabulü. Türkler, 4, 239-262.…

Prof. Dr. Salim Koca- Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

Bu makale aşağıdaki yayın organında yayınlanmıştır. Koca, Salim. “Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat.” Türkler Ansiklopedisi 3 (2002):…