23 NİSAN MİLLÎ HAKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ

Çocuk insanların ve insanlığın geleceğidir. Bu vesile ile bütün milletler geleceklerine önem vermek mecburiyetindedir. Bu anlayışla…

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının kendi…

Conkbayırı Harekatı

25 Nisan kara çıkarmalarından Ağustos ayına kadar geçen süre içersinde Müttefik birlikleri, kayda değer bir ilerleme…

ANAFARTALAR MUHAREBELERİ

17 Ağustos’tan 21 Ağustos’a kadar geçen süre zarfında Anafartalar Bölgesi’nde 12. Tümen cephesinde önemsenecek bir harekat…

DP Dönemi İktidar Muhalefet İlişkileri

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ (1950-1960) Yrd. Doç. Dr. Mustafa Albayrak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi. ÖZET…

I. Meşrutiyetin İlânı Ve İlk Osmanlı Meclis-İ Mebusan’ı

  Ayetullah OKAN[1]   ÖZET Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan 1876 yılına kadar mutlakiyetle yönetilmiştir. Devletin, mutlakiyeti terk…

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet aydınlanmasının eğitim alanındaki en özgün ve en çok ses getiren bir uygulamasıdır. Okuma-yazmayı…

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN KURULUŞ SEBEPLERİ

HİYANET-İ VATANİYE KANUNU’NUN CIKARILIŞI

CUMHURİYETİN İLANI

Cumhuriyetin ilanını hazırlayan sebepler ve geçmişte ki günler bizim her anlamda yaşadığımız zorluğu ortaya koymaktadır. Mustafa…