Sefer YAVUZ – GÖÇ, ENTEGRASYON VE DİN: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öz Göçmenlerin karşılaştıkları -aynı zamanda göç ettikleri toplumu da çok yakından ilgilendiren- en önemli problemlerden biri…

Bilgehan Atsız Gökdağ – İran Türkleri

Tarih boyunca Türklerin yönetimi altında olan İran coğrafyası M.Ö.3000’lerde Türkler tarafından kurulan “Kuti” Devletinin de üzerinde…

Ferhat GÜNGÖR – ORTADOĞU DENKLEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ VE GELECEĞİ

Irak Türkleri, bugün Irak topraklarında yaşayan milletler içerisinde yaklaşık üç milyon nüfusu ile üçüncü sırada yer…

Miray VURMAY GÜZEL – ZORUNLU GÖÇ/SÜRGÜN SÜRECİNDE SURİYE TÜRKMEN MİLLİ KİMLİĞİ

TÜRK YURDU DERGİSİ Eylül 2017- Yıl 106- Sayı 361 Suriye, 2011 yılından bu yana, Türkiye’yi de…

Okt. Bahtiyar Bahşi – DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ

Günümüzde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Doğu Türkistan, gerek mevcut stratejik konumu gerekse…

TARİH FELSEFESİ’NİN SÜREÇLERİ

İbraniler

Berberi Adı ve Kökeni