TARİH ÖNCESİ DEVİRLERDE AKDENİZ (GİRİT ve YUNANİSTAN)

Akdeniz’de Girit ve Yunanistan’ı içine kapsayan bölgede yapılan araştırmalar ışığında bölgede yerleşimin Paleolitik Çağ’a kadar götürülmüştür.…

Akdeniz Coğrafyası

Akdeniz Medeniyeti; Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya arasında kalan Akdeniz ile çevrelediği kara parçalarıyla,…