Hazarlar (626-1000)

I. Gök-Türk Devleti yıkılınca Karadeniz’in kuzeyinde ve Kafkaslarda bir hakanlık meydana gelmişti. Hazarların hüküm sürdüğü bu…

Kırgızlar (840-1207)

Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk boyu Kırgızlardı. Asya Hun Devleti zamanında İrtiş Nehri civarında yaşayan…

EMİR SADEDDİN KÖPEK VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİ

TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE OĞUZ KAĞAN DESTANI VE ÖNEMİ

Türk tarihinde hükümdarların doğuşu mitolojilere büründürülüp kutsallık çerçevesinde anlatılmıştır. Oğuz Kağan gibi Türk kavminin atası için…

TİMUR ve HİNDİSTAN SEFERLERİ

Tarihte Türk ya da Moğol olduğu tartışılsa da Türk olduğu kesin olan Timur’un hayatı ve Hindistan’a…

Eyyubiler

IV. HAÇLI SEFERİ

1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri ile kan gölüne dönüşen Orta Doğu, 1203 yılında Haçlıların IV. Seferi…

ERMENİSTAN’DA KARA KOYUNLU HANEDANINA AİT TARİHİ MİRAS

Doğu Anadolu, İran ve Azerbaycan bölgeleri ve Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan…