Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu / Prof. Dr. Halil İnalcık

Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14. yy.da Batı Anadolu'da ortaya çıkan bir…

Osmanlı Imparatorluğu’nun Tarihî Coğrafyası / Prof. Dr. Wolf Dieter Hütteroth

Onbeş onaltıncı yüzyıllardaki hızlı gelişimi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu inanılmaz derecede farklı manzaralar içermekteydi: Akdeniz yakınlarında nemli,…

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen

Bir cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer almış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Anadolu'nun kuzey kesiminde küçük…

SARIKAMIŞ HAREKÂTI/Ömer Faruk POLAT

Osmanlı Devleti tarihinin en acı olaylarından biri Sarıkamış Harekatı’dır. Hastalık ve soğukla mücadele eden Osmanlı askerleri…

Osmanlı Devleti’nde Harem/Ayetullah OKAN

Harem sözlük anlamı ile kutsal yer anlamına gelmektedir. Osmanlı'da Harem, padişahların ailelerinin yaşadıkları yerdir. Padişaha çok…

OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZCİLİĞİN İLK DEVRELERİ/Ayetullah OKAN

Osmanlı denizcilik geleneği XIV. yüzyıl başlarına kadar giden Batı Anadolu’daki denizcilik faaliyetlerine dayanmaktadır. Küçük bir kara…

Turgud Alp Kimdir?

Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biri idi. Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu…

Tunuslu Hayrettin Paşa ve Akvemü’l-mesalik fi ma’rifetu ahvâli’l-memâlik Adlı Eseri – Mehmet Ulukütük

(Nida Düşünce, Kültür Edebiyat Dergisinin 2010/ 140. Sayısında Yayınlamış Makale) Osmanlı-Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapıtaşlarını Anlamak: Tunuslu Hayrettin…

HİNDİSTAN’DA HİLAFET MESELESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ: ŞİBLÎ NUMANÎ VE HİLAFET MAKALESİ – Mehmet ÖZŞENEL

Hind Altkıtası XIX. asrın sonları ile XX. asrın başlarında hilafet konusunda önemli tartışmalara sahne olmuştur. İslam…

Prof. Dr. Halil İnalcık – Osmanlı Tarihinde Dönemler

İnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaşık olayı, zihninde geliştirdiği birtakım çerçeve ve örneğe göre bir araya getirip manalandırmak…