İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet / Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

"Benim elimle Tâlût adında bir Bulgar Müslüman oldu. Ona Abdullah adını verdim. Bu adamın karısı, anası…

SARIKAMIŞ HAREKÂTI/Ömer Faruk POLAT

Osmanlı Devleti tarihinin en acı olaylarından biri Sarıkamış Harekatı’dır. Hastalık ve soğukla mücadele eden Osmanlı askerleri…

Osmanlı Devleti’nde Harem/Ayetullah OKAN

Harem sözlük anlamı ile kutsal yer anlamına gelmektedir. Osmanlı'da Harem, padişahların ailelerinin yaşadıkları yerdir. Padişaha çok…

OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZCİLİĞİN İLK DEVRELERİ/Ayetullah OKAN

Osmanlı denizcilik geleneği XIV. yüzyıl başlarına kadar giden Batı Anadolu’daki denizcilik faaliyetlerine dayanmaktadır. Küçük bir kara…

Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. Avşar – Ferruh Solak -Selma Tosun

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, uzun yıllar boyunca Rus egemenliğinde kalan Türk ülkeleri birer birer bağımsızlıklarını ilan…

Turgud Alp Kimdir?

Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biri idi. Osman Gazi Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu…

Fâtımîler Devleti’nde Türkler

Türklerin, ilk İslam fetihleriyle birlikte İslam şehirlerine doğru gruplar halinde gelişleri, Emevilerin ilk halifesi Muaviye (661-680)…

Türkler ve İslâm Dünyası

İslâm ve dünya tarihinde önemli bir yer işgal eden Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinin 7. ve 8.…

Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı

Arap orduları Horasan'ın ardından Türklerin yoğun olarak yaşadığı Maveraünnehir ile Azerbaycan-Ermeniye bölgesini ele geçirmelerinin akabinde Hazar…

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri

Araplarla Türklerin coğrafî açıdan komşu olmamaları nedeniyle İslam öncesi dönemde doğrudan bir ilişkilerinden bahsedilmez. Ancak bu…