Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen

Bir cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer almış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Anadolu'nun kuzey kesiminde küçük…