Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca

Türklerin topluca İslâm dinine ve medeniyeti çevresine girmeye başladıkları X. yüzyılda Türklük dünyası siyasî bakımdan tamamen…