Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu / Prof. Dr. Halil İnalcık

Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14. yy.da Batı Anadolu'da ortaya çıkan bir…