Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen

Bir cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer almış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Anadolu'nun kuzey kesiminde küçük…

OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZCİLİĞİN İLK DEVRELERİ/Ayetullah OKAN

Osmanlı denizcilik geleneği XIV. yüzyıl başlarına kadar giden Batı Anadolu’daki denizcilik faaliyetlerine dayanmaktadır. Küçük bir kara…