Büyük Hun İmparatorluğu

M.Ö. 3. yy M.S. 3. yy

Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Büyük Hun Devleti’dir. Merkezi Ötüken olan devletin bilinen en eski hükümdarı Teoman’dır. Teoman zamanında başlayan Türk akınları engellemek isteyen Çin, bu dönemde Çin Seddi’ni yaptırdı. Çin İmparatorunun M.Ö. 300 yılında ülkeye yapılan akınları durdurmak için yaptırdığı, 3.000 km uzunlukta 6 metre yükseklikteki seddin 40 tane de kapısı vardır. Seddi Hunların ardından geçen Cengiz Han da Çin’i düşürmek amaçlı akınlar yapmıştı. Hunlara en parlak dönemini yaşatan Mete Han(M.Ö. 209-174) zamanında Çin, baskı ve denetim altında tutulmuştur. Mete Han, Çini hakimiyet altına almasının ardından Türklerin Çin’e yerleşmesine müsaade etmemiş bu politikasında ki amaç ise Türklerin kalabalık Çin nüfusu karşısında asimile olmaması olarak nitelendirilmiştir.

Türk toplulukları Mete Han zamanında ilk kez tek bir çatı altına alınmıştır. Mete Han, Türk tarihinde vatan millet düşüncesini ilke edinen bir hükümdar olarak göz önüne çıkmıştır. Askeri düzende kurduğu onluk sistem sayesinde seferlerinde üstün başarılar sağlamıştır. Mete Han, her şeyden önce askeri bir deha ve büyük bir komutandır. Öyle ki ilk düzenli orduyu kurduğu M.Ö. 209 yılı TSK’nın kuruluş yılı olarak kabul edilir. Mete Han, Oğuz Kağan Destanı ile de bağdaştırılmıştır.

Hunlar İpek Yolu’nun güvenliğini sağlamış ticaretin gelişmesinde de büyük katkıda bulunmuşlardır. Dönemin oldukça önemli olan bu yolunun hakimiyetinin M.Ö. 60 yılında kaybeden Hunlar zayıflamaya başlamıştır. Mete Han ülkeyi kendisinden sonra şehzadeleri arasında bölüştürmüş bu da ülkede veraset sisteminin olduğunun ispatı olmuştur. Veraset sistemi yüzünden devlet zayıflamış, bunlara Çin entrikaları da eklenince devlet doğu batı olarak ayrılmıştır.

Neticede M.Ö. 54 yılında Batı Hunları ve Doğu Hunları olmak üzere ikiye ayrılan devletin Kuzey Hunları batıya doğru göç etmiş Güney Hunları da Çin hakimiyeti altına girmiştir.

Hunlar teşkilatlı devlet yapısına sahip ilk Türk devletidir. Ayrıca hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran ilk Türk devleti olmuşlardır.

Hun İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Çin’in egemenliği altına girmek istemeyen Kuzey Hunları Karadeniz’in kuzey kesiminden batıya doğru göç etmişlerdir. Bu ilerleyiş sırasında önüne çıkan kavimlerle sıkı münasebetlere giren Hunlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar gibi Avrupa içlerinde yaşayan halkları yerlerinden etmişlerdir. 375 yılında başlayan bu olay tarihte Kavimler Göçü olarak anılmıştır. Nitekim Kavimler Göçü ile Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve bu günkü Avrupa milletlerinin de temelleri atılmıştır. Yaşanan göç dalgası sonucunda Roma ikiye ayrılmış saldırılara dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu ise kısa sürede yıkılmıştı. Kavimler Göçü ile İlk Çağ kapandı Orta Çağ başladı. Avrupa’da hızlıca yayılmaya başlayan Hristiyanlık kilise ve papalığı güçlendirdi. Kavimler Göçü merkezi krallıkları yıkarak derebeyliklerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Türklerin yaşam tarzı Avrupa’da tanınmaya başlandığı bu dönemde skolastik düşünce de ortaya çıkmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir