Hakkımızda

Tarihe Notlarım, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere en doğru ve güncel bir şekilde aktarmayı hedefleyen öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.  Tarihe Notlarım takipçilerine, yeterli düzeyde tarih bilgisi edinme, tarih araştırmalarında anlama ve yorumlama becerisinin yanında karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazandırmaktır.

Sitemiz, geçmişin bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak; tarih perspektifi kazanmış, karşılaştığı problemleri çözebilen, analiz-sentez yapabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, araştıran, alanının gerektirdiği bilgi donanımını alarak Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi, bölge ve ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine özgörev olarak benimsemiştir.

Tarihenotlarim.com